Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Alle data over het Nederlandse Museummaterieel

Foto van een vriendelijke man van Museum Werklust te Losser die U welkom wuift.

Welkom bij de site over het Nederlandse museummaterieel.

Deze site wordt gemaakt door een onafhankelijke groep spoorwegliefhebbers met als doel om al het spoorwegmaterieel dat wordt gebruikt door de spoormusea bij elkaar op een site te zetten in een doorzoekbare database.

Op deze manier ontstaat een overzicht van al het behouden gebleven spoorwegmaterieel.

Deze site is een niet-commercieel initiatief en wordt door meerdere beheerders gemaakt en onderhouden. Elke beheerder is verantwoordelijk voor zijn eigen gedeelte, en als u wilt weten wie wat beheert kunt u links in het menu klikken op "Over de NMMD".

Uiteraard waarderen wij op- of aanmerkingen en aanvullingen op de site en de inhoud enorm, en als u ons een mailtje stuurt krijgt u altijd antwoord.

Topobject van Museum Buurtspoorweg (MBS)

topobject topobject

Dit is met recht de trots van de MBS. De SS 657 is de oudste, in Nederland gebouwd, rijvaardige loc in ons land. De MBS kikker werd in 1901 gebouwd door de Machinefabriek Breda onder nummer 170.


In het begin van de vorige eeuw kreeg de Staatsspoorwegenbehoefte aan sterkere rangeerlocomotieven. Men liet bij de Machinefabriek Breda tien locomotieven bouwen. Door de Centrale werkplaats Tilburg en Zwolle werden de vervolgseries gebouwd. Men deelde de locomotieven in in de SS serie 650-680.

De kleur van de locomotieven was gifgroen met een zwart-wit biezenpatroon op de tenderbakken, cilinders en achterzijde van het machinistenhuis. Tevens waren de randen van het machinistenhuis en tender met een zwarte bies afgezet. De locomotieven kregen al snel de bijnaam Kikker door het springerige gedrag tijdens het rijden. Bij de vorming van de Nederlandsche Spoorwegen in 1918 werd de serie ingedeeld in de NS serie 8100. In de loop der jaren werden de locomotieven verbouwd door de watertender en de kolentender te vergroten.


Ze bleef nog tot 1952 in dienst bij de NS. Als laatste depot had ze Roosendaal en werd in 1952 verkocht aan de VCS in Roosendaal. Hier verbouwde men haar door de schoorsteen in te korten en het machinistenhuis te verlengen aan de achterzijde en werd met nummer 3 in dienst gesteld. Na deze verbouwing ging ze rangeren met bietenwagens tussen de suikerfabriek en het NS station. De inzet bij de VCS duurde tot 1964. Door bemiddeling van de toenmalige voorzitter van de MBS werd de lok in 1968 aan de MBS geschonken. Op 17 juni 1968 werd de lok van Roosendaal naar Hengelo overgebracht. De uiteindelijke restauratie werd pas in 1973 gestart. Na een restauratieperiode van 14 jaar werd de lok op 17 juni 1987 feestelijk in dienst gesteld. Ze kreeg weer haar originele nummer 657 en gifgroene uiterlijk terug. De lok heeft in 1988 een nieuwe ketel gekregen die werd gesponsord door Stork Ketels in Hengelo. Sindsdien heeft ze al vele baantjes gereden tussen Haaksbergen en Boekelo. Ook is al te gast geweest bij diverse andere evenementen en musea in het land. De lok heeft in 2001 een nieuwe linker cilindergietstuk gekregen. De oude was door corrosievorming tussen frame en cilinder gescheurd. De lok is met haar groene uiterlijk en blinkende stoomdom een mooie verschijning in het Twentse landschap.

Vanaf 1 januari 2015 stond ze tijdelijk buiten dienst ten behoeve van o.m. een ketelrevisie. Op 26 april 2018 is ze herboren in de gedaante van Nederlandsche Spoorwegen nr. 8107. Binnenkort volgen meer recente foto's. De restauratie werd mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB-Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, de Stichting Roevink Fonds, de firma Stork Thermeq te Hengelo, enkele particliere giften en uiteraard vele medewerkers en het bestuur van Museum Buurtspoorweg.

 


 
Totaal 1998 objecten.